ތުޅާދޫއޮންލައިން.އެމްވީ

ބ އަތޮޅުގައި އަލަށް ހުޅުވާ ރިސޯޓަކަށް މުވައްޒަފުން ހޯދަނީ

ބ އަތޮޅުގައި ހުޅުވަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ވައްކަރު ރިސޯޓަށް މުވައްަޒަފުން ހޯދަން އިއުލާނު ކޮށްފިއެވެ. ސްރީލަންކާގެ ނަވަލޯކާ ކޮންސްޓްރަކްޝަން ގްރޫޕުން ތަރައްގީކޮށްފައިވާ މި ރިސޯޓްގެ ޕްރީ އޯޕަނިންގ އަށް މުވައްޒަފުން ނެގުމަށް ނިންމާފައިވާއިރު ވެއިޓަރުންނާއި...

ތުރީ އޮން ތުރީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ މީޑިއާ ޕާޓްނަރަކަށް “ތުޅާދޫ އޮންލައިން”

ތުޅާދޫގެ ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން މި ރަމަޟާން މަހު ބާއްވާ ތުރީ އޮން ތުރީ ފުޓްބޯޅަ މުބާރާތުގެ އޮންލައިން މީޑިއާ ޕާޓްނަރަކަށް "ތުޅާދޫ އޮންލައިން" ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. މި މުބާރާތާއި ގުޅޭގޮތުން ތުޅާދޫ އޮންލައިންއަށް މަޢުލޫމާތު ދެމުން...

އިންތިޚާބްގައި ވާދަކުރައްވާ ފަރާތްތަކަށް “ތުޅާދޫ އޮންލައިން” ގައި އިސްތިހާރު ކުރުމުގެ ފުރުސަތު

2017 މެއި 06 ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ބ. އަތޮޅު ކައުންސިލް، ތުޅާދޫ ދާއިރާ އަދި ބ. ތުޅާދޫ ރަށު ކައުންސިލްގެ މެމްބަރުކަމަށް ވާދަކުރައްވާ ބޭފުޅުންނަށް "ތުޅާދޫ އޮންލައިން"...
- Advertisement -

ފަހުގެ

- Advertisement -