ވާހަކަ

ވާހަކަ

ވާހަކަ: ސާރާ ( 7 ވަނަ ބައި)

މިއީ ހިނގާފައިވާކަމަށް ބަލައިގެން ލިޔެފައިވާ ވާހަކައެކެވެ. މިވާހަކައިގެ ބޭނުންކޮށްފައިވާ ނަމާއި ރަށަކީ އަސްލެއް ނޭނެވެ. އާދެބަލަ މިތާ އެނދުގައި އޮށޯންނަން. ބައްޕަ ކުޑަކޮށް ކިޔަވާލާނަން. ފަރީނާއަށް އިޝާރާތްކޮށް ހާރޫނު ބުންޏެވެ. އެވަގުތު ފަރީނާ ދާއޫދުގެ...

ވާހަކަ: ސާރާ (6 ވަނަ ބައި)

މިއީ ހިނގާފައިވާކަމަށް ބަލައިގެން ލިޔެފައިވާ ވާހަކައެކެވެ. މިވާހަކައިގެ ބޭނުންކޮށްފައިވާ ނަމާއި ރަށަކީ އަސްލެއް ނޭނެވެ. ފަރީނާ ބަނޑުބޮޑީތަ؟ ދާއޫދު ހައިރާންކަމާއެކު ސުވާލުކުރިއެވެ. ނޫން.. ނޭނގެ ހިޔެއްނުވޭ.. ދާއޫދުގެ މޫނަށް ބަލާލާފައި ފަރީނާ ޖަވާބު ދިނެވެ. ފަރީނާގެ...

ވާހަކަ: ކުށުގެ އަދަބު

ޒާޝާ ގޮވައިގެން ނީމް ދިޔައީ ރަސްފަންނަށް ހިނގާލާށެވެ. ހަފްތާ ބަންދުގެ ކޮންމެސް އެއްދުވަހެއްގައި ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން ހިގާލަން ދެވޭތޯ ނީމް ކޮންމެހެންވެސް ބަލައެވެ. އޮފީހުގެ ބުރަ މާހައުލުން ނިކުމެ ދަރިފުޅާ އެއްކޮށް ހޭދަކުރާ...

ވާހަކަ: “ސާރާ”( ފަސް ވަނަ ބައި)

ދޮރުހުޅުވާލުމާއެކު ފަރީނާ ބޭރަށް ނަޒަރު ހިންގާލިއެވެ. އެއްވެސް މީހަކު ފެންނަން ނެތުމުން ފަރީނާ ބޭރަށް ނިކުތެވެ. ގިފިއްޔަށްވަދެ ވުޟޫކޮށްލައިގެން ގެއަށް ވަންނަން ބާރުބާރަށް ހިނގާފައި ދިޔައެވެ. ވަކި ހިސާބަކަށް ދިޔަތަނާ ފަރީނާގެ ދެފައި...

ވާހަކަ: ސާރާ ( 4 ވަނަ ބައި)

އަހަރެން މީކާކު ކަން އެނގޭތަ؟ ނޭނގުނަސް އަހަރެންނަކީ ފަރީނާއަށް ހެޔޮއެދޭ މީހެއް…އަހަރެެން މިއައީ އުޙްތާގާތު ވަރަށް ބޮޑު ވާހަކައެއް ބުނަންވެގެން އަހަރެން މި ވަގުތަކަށް އިންތިިޒާރުކުރާތާ ވަރަށް ގިނައިރު ވެއްޖެ..ނަމާދަށް އިންދާވެސް ހިތަށްއެރި...

ވާހަކަ: ސާރާ (3 ވަނަ ބައި)

ގޭތެރޭގެ ހަމަހިމޭންކަމުން ފަރީނާގެ ހިތަށް އެކަނިވެރިކަމާ ތޫފާނުގެ ކޮޅިގަނޑު އަންނަން އުޅޭކަމުގެ އިޙްސާސް ކުރެވޭ ފަދައެވެ. ނަމަވެސް އެހާލުގައި ﷲ އަށް ވަކީލުކޮށްލައިގެން ހުރުން ނޫން ގޮތެއް ނެތުމުން ނިދާއެނދުގައި އިށީނދެ ޤުރުއާން...

ވާހަކަ: ސާރާ (ދެވަނަ ބައި)

މިއީ ހިނގާފައިވާކަމަށް ބަލައިގެން ލިޔެފައިވާ ވާހަކައެކެވެ. މިވާހަކައިގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ރަށާއި ނަމަކީ އަސްލެއް ނޫނެވެ. ހާރޫނު އައިސް ފެންތައްޓެއް ކިޔަވާފައި ފަރީނާގެ އަނގައަށް އެޅިތާ އިރުކޮޅެއްގެ ފަހުން ފަރީނާއަށް ވާހަކަ ދެއްކޭގޮތް ވިއެވެ. އެވަގުތު...

ވާހަކަ: ސާރާ (އެއްވަނަބައި)

ފަރީނާއަށް ހާސްކަމާއިއެކު ކުއްލިއަކަށް ހޭލެވުނީ ކޮންމެވެސް މީހަކު ފަރީނާގެ ބޮލުގައި އަތްލައިގެން ހުންނަހެން ހީވެގެންނެވެ. ފަރިނާ ދެލޯބޮޑުކޮށްލާފައި ބަލާލިއިރު ފަރީނާގެ ފިރިމީހާގެ ބައްޕަ ފަރީނާގެ ނިތްކުރީގައި އަތްލައިގެން ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ކިޔަވަން ހުއްޓެވެ....

ޙަޔާތުގެ ސިއްރު (ފުރަތަމަ ބައި)

ލިޔުނީ: ޢާސިމާ އިބްރާހިމް ހެނދުނުގެ ފިނިކަމުގެތެރެއަށް އިތުރުފިނިކަމެއް ވެރިވެފައިވަނީ ރޭ ހަތަރުދަމުވެހުނު ވާރޭގެސަބަބުންނެވެ. ތެތްފިނިކަމުން ޖައްވުވަނީ ކިލަނބުވެފައެވެ. ފަޒާގައިވަނީ ހީކެރުވުމެއް އަށަގެންފައެވެ. ދުރުން ފެންނަންހުރި ބޮޑެތި ގަސްތައްވަނީ ބޯ ދުންފިނިން ފަރުދާވެފައެވެ. ވެލީގެ އުސްފުނިވަރުތަކުގައި...

ޙަޔާތުގެ ސިއްރު (ހަތަރުވަނަ ބައި)

ލިޔުނީ: އާސިމާ އިބުރާހިމް ”ތިޔައީ އަޅުގަނޑުގެ ބައްޕައެއް ނޫންތޯ؟ ފެނުނަކަސް ނޭނގޭނެ. ބައްޕައަކީ ކާކުކަން މިހުރި ލިޔެކިޔުމުން އެނގެނީ.“ ދަބަހުގައިއޮތް ސެޓްފިކެޓާއި އައިޑީކާޑު އެމީހާއަށް ދިއްކޮށްލަމުން ރީޝާ ބުންޏެވެ. އެތަކެތީގައި އެމީހާ ހިފާފައި ކިޔާލިއެވެ. ރީޝާގެމޫނަށް...
- Advertisement -

ފަހުގެ

- Advertisement -