ދީން

ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ ޤުރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ބ. ތުޅާދޫ ކައުނސިލް އިން އިންތިޒާމް ކޮށްގެން ބާއްވާ ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ ޤްރުއާން މުބާރާތުގައި ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ތުޅާދޫ ކައުންސިލުން މަޢުލޫމާތުދޭ ގޮތުގައި މި މުބާރާތަކީ، ބ. އަތިޅު ކައުންސިލުން ބާއްވާ "ބ....

ރަމަޟާން މަހަށްޓަކައި ތިބާގެ ދަރިން ތައްޔާރު؟

ދުނިޔޭގެ އެކިކަންކޮޅުތަކުގައި ދިރިއުޅޭ އެންމެހައި މުސްލިމުންނަށްވެސް ރަމަޟާން މަހަކީ ވަރަށް ޚާއްޞަ މަހެކެވެ. ރަމަޟާންމަހަކީ އަހަރެމެން ހުރިހާ މުސްލިމުންވެސް އެމަހަކަށްޓަކައި އިންތިޒާރު ކުރަމުންދާ މަހެކެވެ. އެއީ ހަމައެކަނި އެމަހެއްގައި ހުރިހާ ދުވަސްތަކެއްގައި ރޯދައަށް...

ވާރޭ ނުވެހޭތީ އިސްތިސްޤާ ނަމާދު ކުރަން ނިންމައިފި

ވާރޭ ނުވެހޭތާ ގިނަ ދުވަސް ވުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާރަށެއްގައި އިސްތިސްޤާ ނަމާދު ކުރާގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފިއެވެ. އިސްލާމިކް އެފެއާޒުން ބުނީ އަންނަ ހޯމަ ދުވަހުގެ މެންދުރު ނަމާދަށްފަހު، ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ރަށެއްގައި އިސްތިސްޤާ ނަމާދު...

ތުޅާދޫގައި ހަނދުކޭތަ ނަމާދު ކުރުން މަސްޖިދު އަލް ސައާދާގައި

މިރޭ ހިފާ ހަނދުކޭތަ އާއި ގުޅިގެން ކޭތަ ނަމާދު ކުރުން އޮންނާނީ ތުޅާދޫ މަސްޖިދުލް މަސްޖިދު އަލް ސައާދާގައި ކަމަށް ތުޅާދޫ ކައުންސިލުން ބުނެ ފިއެވެ. ކައުންސިލުން ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ މިރޭ...

ޤިރާތުލް ޤުރުއާން ކްލާހުގެ މުބާރާތް 54 ބައިވެރިންނާއެކު ކުރިޔަށް ދަނީ

ބ.ތުޅާދޫގައި ހުންނަ ޤިރާތުލް ޤުރުއާން ކްލާހުގެ ޤުރުއާން ކިޔެވުމުގެ މުބާރާތް 54 ބައިވެރިންނާއެކު ފަށައިފިއެވެ. ޤިރާތުލް ޤުރުއާން ކްލާސް ހިންގެވުމާ ހަވާލުވެ ހުންނެވި ރުޝްދުމް ދާއޫދު ބުނިގޮތުގައި މި ޖުލައިމަހުގެ 20 ން 21...

އަތޮޅު ގުރުއާން މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ ތުޅާދޫއަށް

ޤައުމީ ޤުރުއާން މުބާރާތަށް ތައްޔާރުވުމުގެ ގޮތުން ބ. އަތޮޅުގެ ރަށްތަކަށް ހުޅުވާލައިގެން ބޭއްވި އަތޮޅު ކައުންސިލްގެ 22 ވަނަ ޤުރުއާން މުބާރާތުގެ އެއް ވަނަ ތުޅާދޫއިން ހޯދައިފިއެވެ. މި މުބާރާތުގެ އެއްވަނަ ތުޅާދޫ ކައުންސިލަށް...

އައިންތު: ތުޅާދޫގެ ފުރަތަމަ ޙާފިޒާއަށް ވުމުގެ އުއްމީދުގައި

މިއަދުގެ މެހްމާނަކީ އެހެން މީހުންގެ އެހީތެރިކަމާއި އަޅާލުމަށް ބޭނުންވާ ފަރާތެކެވެ. ލޯފަން އެކަމަކު، ހިތްވަރުގަދަ ތޫނުފިލި އަންހެނެކެވެ. ކުރިއަރަމުން އަންނަ ޤާރީ އެކެވެ. އަދި މިއަށް ވުރެ ވެސް ހާއްސަ ގޮތަކަށް މިއަދުގެ...

ފެހެންދޫ ގޭބިސީތަކަށް ކަދުރު ބަހައިފި

ރަމަޟާން މަހާ ދިމާކޮށް ސައުދީން ދިވެހިރާއްޖެއަށް ހިލޭ ފޯރުކޮށްދީފައިވާ ކަދުރު ފެހެންދޫ ގޭބިސީތަކަށް ބަހައިފިއެވެ. ތުޅާދޫ އޮންލައިންއަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން ފެހެންދޫ ކައުންސިލްގެ އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރ ފާތިމަތު ޒުހުދާ ވިދާޅުވީ ސައުދީ ސަރުކާރުން ހިލޭ...

ތުޅާދޫގައި ތަރާވީސް ކުރުމަށް ބޭރުގެ ދެ ހާފިޒުން

1438 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހު ބ.ތުޅާދޫގައި ތަރާވީސް ނަމާދު ކުރުމަށް ސްރީލަންކާއިން ދެ ހާފިޒުން ގެނައުމަށް ހަމަޖެހިއްޖެއެވެ. ތުޅާދޫ އޮންލައިން އަށް މަޢުލޫމާތު ދެއްވަމުން ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް އަޙްމަދު ޢަބްދުއްރަޙީމް ވިދާޅުވީ...

އަތޮޅު މުބާރާތަށް ކުދިން ހޮވުމަށް ތުޅާދޫގައި ޤްރުއާން މުބާރާތެއް ބާއްވަނީ

މާޅޮސްމަޑުލު ދެކުނުބުރީ ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ ޤްރުއާން މުބާރާތް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފިއެވެ. ވޭތުވެދިޔަ 03 އަހަރުވެސް ތުޅާދޫ ކައުންސިލްގެ ޤްރުއާން މުބާރާތް ބާއްވާފައި ވަނީ ޤައުމީ ޤްރުއާން މުބާރާތަށް ބައިވެރިން ހޮވުމަށް ބާއްވާ އަތޮޅު ޤްރުއާން...
- Advertisement -

ފަހުގެ

- Advertisement -