ޙުސައިން

6 ލިޔުން 0 ޚިޔާލުތައް

ވާހަކަ: ސާރާ (6 ވަނަ ބައި)

މިއީ ހިނގާފައިވާކަމަށް ބަލައިގެން ލިޔެފައިވާ ވާހަކައެކެވެ. މިވާހަކައިގެ ބޭނުންކޮށްފައިވާ ނަމާއި ރަށަކީ އަސްލެއް ނޭނެވެ. ފަރީނާ ބަނޑުބޮޑީތަ؟ ދާއޫދު ހައިރާންކަމާއެކު ސުވާލުކުރިއެވެ. ނޫން.. ނޭނގެ ހިޔެއްނުވޭ.. ދާއޫދުގެ މޫނަށް ބަލާލާފައި ފަރީނާ ޖަވާބު ދިނެވެ. ފަރީނާގެ...

ވާހަކަ: “ސާރާ”( ފަސް ވަނަ ބައި)

ދޮރުހުޅުވާލުމާއެކު ފަރީނާ ބޭރަށް ނަޒަރު ހިންގާލިއެވެ. އެއްވެސް މީހަކު ފެންނަން ނެތުމުން ފަރީނާ ބޭރަށް ނިކުތެވެ. ގިފިއްޔަށްވަދެ ވުޟޫކޮށްލައިގެން ގެއަށް ވަންނަން ބާރުބާރަށް ހިނގާފައި ދިޔައެވެ. ވަކި ހިސާބަކަށް ދިޔަތަނާ ފަރީނާގެ ދެފައި...

ވާހަކަ: ސާރާ ( 4 ވަނަ ބައި)

އަހަރެން މީކާކު ކަން އެނގޭތަ؟ ނޭނގުނަސް އަހަރެންނަކީ ފަރީނާއަށް ހެޔޮއެދޭ މީހެއް…އަހަރެެން މިއައީ އުޙްތާގާތު ވަރަށް ބޮޑު ވާހަކައެއް ބުނަންވެގެން އަހަރެން މި ވަގުތަކަށް އިންތިިޒާރުކުރާތާ ވަރަށް ގިނައިރު ވެއްޖެ..ނަމާދަށް އިންދާވެސް ހިތަށްއެރި...

ވާހަކަ: ސާރާ (3 ވަނަ ބައި)

ގޭތެރޭގެ ހަމަހިމޭންކަމުން ފަރީނާގެ ހިތަށް އެކަނިވެރިކަމާ ތޫފާނުގެ ކޮޅިގަނޑު އަންނަން އުޅޭކަމުގެ އިޙްސާސް ކުރެވޭ ފަދައެވެ. ނަމަވެސް އެހާލުގައި ﷲ އަށް ވަކީލުކޮށްލައިގެން ހުރުން ނޫން ގޮތެއް ނެތުމުން ނިދާއެނދުގައި އިށީނދެ ޤުރުއާން...

ވާހަކަ: ސާރާ (ދެވަނަ ބައި)

މިއީ ހިނގާފައިވާކަމަށް ބަލައިގެން ލިޔެފައިވާ ވާހަކައެކެވެ. މިވާހަކައިގައި ބޭނުންކޮށްފައިވާ ރަށާއި ނަމަކީ އަސްލެއް ނޫނެވެ. ހާރޫނު އައިސް ފެންތައްޓެއް ކިޔަވާފައި ފަރީނާގެ އަނގައަށް އެޅިތާ އިރުކޮޅެއްގެ ފަހުން ފަރީނާއަށް ވާހަކަ ދެއްކޭގޮތް ވިއެވެ. އެވަގުތު...

ވާހަކަ: ސާރާ (އެއްވަނަބައި)

ފަރީނާއަށް ހާސްކަމާއިއެކު ކުއްލިއަކަށް ހޭލެވުނީ ކޮންމެވެސް މީހަކު ފަރީނާގެ ބޮލުގައި އަތްލައިގެން ހުންނަހެން ހީވެގެންނެވެ. ފަރިނާ ދެލޯބޮޑުކޮށްލާފައި ބަލާލިއިރު ފަރީނާގެ ފިރިމީހާގެ ބައްޕަ ފަރީނާގެ ނިތްކުރީގައި އަތްލައިގެން ކޮންމެވެސް އެއްޗެއް ކިޔަވަން ހުއްޓެވެ....